Regulamin

Niniejsza strona zawiera regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który zawiera zasady dostarczania przez nas towarów („Produkt”, „Produkty”), dostępnych z poziomu naszego sklepu internetowego pod adresem perfectfresh.com  („Sklep”). Złożenie zamówienia na Produkty dostępne w naszym Sklepie może nastąpić dopiero po uważnym zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia na Produkty w Sklepie oznacza zatem akceptację Regulaminu, a zawarte w nim postanowienia stają się wiążące dla osoby zamawiającej („Kupujący”).

Zaleca się wydrukowanie Regulaminu, aby można się było do niego odwołać  w przyszłości. Regulamin jest ogólnodostępny i można do niego zajrzeć w dowolnej chwili. Szczegóły dotyczące zamówienia Klienta przesyłamy na jego adres pocztą elektroniczną.

Informacje dotyczące zamówień nasz Klient może znaleźć po zalogowaniu się na swoje konto poprzez kliknięcie łącza „Moje konto”.

 Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

Spis treści:

 1.  Postanowienia ogólne
 2.  Towar i jego cena
 3.  Zawarcie umowy
 4.  Płatność i dostawa
 5.  Zapis tekstu umowy
 6.  Prawo odstąpienia od umowy
 7.  Reklamacje
 8.  Postanowienia końcowe
 9.  Polityka cookies
 10.  Newsletter
 11.  Dane osobowe użytkowników
 12.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji oraz zasady.

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.PerfectFresh.com (zwany w dalszej części „Sklepem”), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu (zwane w dalszej części  „Towarem/Towarami”), prowadzony jest przez firmę ERTES, Sławomir Bednarski z siedzibą przy ul. Miedzianej 3, 35-102 w Rzeszowie, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 13337 R z dnia 14.02.2008 roku,  NIP 867-160-10-44, REGON 830479164., (zwaną w dalszej części „ERTES”).

1.2. Niniejszy Regulamin reguluje warunki zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży i wykonywania tych umów.

1.3. Informacje na temat Towarów oraz ich ceny ERTES zamieszcza na stronie internetowej Sklepu. Prezentowane na stronie internetowej www.perfectfresh.com informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu.

1.4. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu jest ERTES, z którym można kontaktować się za pośrednictwem strony internetowej www.perfectfresh.com bądź za pomocą adresu e-mail biuro@perfectfresh.com.

1.5. Podmiotem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu może być  osoba fizyczna (konsument) lub firma.

1.6. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są:

a) Klient lub firma, o którym mowa w powyższym pkt I.5,

b) ERTES.

1.7. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość.

1.8. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu, jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Towar i jego cena

2.1. ERTES zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu.

2.2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2.3. W przypadku niedostępności Towarów (wyczerpania), ERTES zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru. W przypadku jednakże, gdyby ERTES zamieścił stosowną informację o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, ERTES zwróci Klientowi należność za Towar w ciągu 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy sprzedaży.

2.4. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2.6. ERTES zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

2.7. Wszelkie rabaty wynikające z posiadania bonów i kodów rabatowych na produkty sprzedawane przez ERTES nie łączą się ze sobą. Przy każdorazowym zakupie produktów można skorzystać tylko z jednego bonu bądź kodu rabatowego w stosunku do konkretnego zamówienia, chyba, że co innego wynika z treści bonu/kodu.

3. Zawarcie umowy

 3.1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (www.perfectfresh.com), telefonicznie lub e-mailem, po przejściu całej procedury składania zamówienia.

W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:

a) wyboru zamawianych Towarów;

b) oznaczenia adresu dostawy;

c) wyboru formy płatności.

 

3.2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Klient powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego towaru – Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

3.3. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne, lub gdy dane te będą błędne lub nieprawdziwe.

3.4. Przed ostatecznym wysłaniem zamówienia, czyli dokonania płatności Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów)

3.5. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia i potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia Klienta przez ERTES co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez ERTES złożonego zamówienia następuje z chwilą wysłania potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia do Klienta.

4. Płatność i dostawa

 4.1. Za zamówione w Sklepie towary można zapłacić w jeden z poniższych sposobów:

a) za pobraniem;

b) kartą kredytową (MasterCard lub Visa) lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu DotPay i PayPal;

c) przelewem bezpośrednio na konto sklepu

 

4.2. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą Paczkomatów Inpost, firmy kurierskiej GLS, Paczki w Ruchu oraz Poczty Polskiej.

4.3. Cena wysyłki zależna jest od wyboru sposobu dostawy oraz wartości zamówienia. Z aktualnym cennikiem Klient jest zapoznawany podczas wyboru formy płatności. Cena przesyłki jest doliczana do wartości zamówienia.

4.4. Ewentualny zwrot pieniędzy z tytułu uwzględnionych reklamacji czy zwrotów towaru odbywa się za pośrednictwem tych samych środków, jakie zostały zastosowane przy wpłacaniu pieniędzy za te towary, np. zapłata przez DotPay – zwrot za pośrednictwem serwisu DotPay, przesyłka za pobraniem - zwrot na wskazany rachunek bankowy.

4.5. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia biegnie od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku sklepu, serwisu DotPay lub PayPal.

4.6. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

5. Zapis tekstu umowy

5.1. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych przez Klienta w ramach składanego zamówienia jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

5.2. W przypadku przekazania przez Klienta podczas składania zamówienia jego adresu e-mail, wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail; treść otrzymanej w tej formie informacji Klient również może wydrukować.

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy Klientów, będących konsumentami. Mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni od dnia odebrania zamówienia. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie do prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Serwisem Klienta.

6.2. Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony towar. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie Sklep telefonicznie lub w formie pisemnej (wzór PDF ») np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (ERTES, ul. Miedziana 3, 35-102 Rzeszów, telefon: 0 17 - 7837801, biuro@perfectfresh.com). W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, które jednak nie jest obowiązkowe. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność - z wyjątkiem płatności za pobraniem, wówczas kwota odsyłana jest na uzgodnione konto bankowe lub w inny sposób. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru. Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni. Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres: ERTES ul. Miedziana 3 35-102 Rzeszów Sklep ponosi koszty zwrotu towaru. Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

6.3.Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku towarów: które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; towarów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności, które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami już po doręczeniu.

7. Reklamacje

7.1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji do ERTES w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, a w szczególności w przypadku:

a) wad fabrycznych;

b) niezgodności Towaru z Towarem zawartym w zamówieniu.

 

7.2. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje na adres: ERTES, ul. Miedziana 3, 35-102 Rzeszów, z dopiskiem „PerfectFresh.com – reklamacje”. (wzór PDF »).

7.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową bądź zostanie wymieniony na nowy. W przypadku braku możliwości naprawienia towaru lub wymiany na nowy, Klient otrzyma zwrot kosztów zakupu towaru wraz z kosztem pierwotnej dostawy.

7.4. Koszty przesyłki reklamowanego towaru, nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej, ponosi Sklep. W wypadku reklamacji oczywiście bezzasadnej koszty przesyłki ponosi Klient.

7.5. Dalsze uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego towaru reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz.1176)

8. Postanowienia końcowe

 8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

8.2. Strony nie mogą w drodze umowy znieść lub ograniczyć postanowień zawartych w w/w ustawach.

9. Polityka cookies

 ERTES będący operatorem serwisu internetowego jest podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies. Pliki te mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów. Ponadto, pliki cookies mogą być zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujące z operatorem podmioty zewnętrzne, w związku z czym zalecamy, by zapoznali się Państwo z zasadami wykorzystania tych plików w „ Polityce prywatności” przyjętej przez te podmioty zewnętrzne. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (komputerze, laptopie, smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym), z którego korzysta użytkownik podczas przeglądania stron internetowych, z zastrzeżeniem że dane te nie umożliwiają personalnej identyfikacji użytkownika.

9.1. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies. W ramach serwisu wykorzystujemy pliki cookies:

a) własne (tworzone bezpośrednio przez naszą witrynę) i zewnętrzne (umieszczane przez zewnętrzne podmioty). Wśród plików pochodzących od podmiotów trzecich znajdują się pliki portalu społecznościowego Facebook, porównywarki cen Ceneo i współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców (IDMnet) oraz współpracujących z nim partnerów.

Informacjami zarządzającymi plikami cookies jest wyłącznie podmiot, który je wysyła zgodnie ze swoją polityką prywatności. W przypadku plików cookies zewnętrznych nie zachowujemy kontroli nad informacjami dostarczanymi przez te pliki, ani nie zachowujemy dostępu do tych danych;

b) sesyjne (tymczasowe) i stałe. Pliki tymczasowe to pliki umieszczone i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania, zostają wykasowane i przestają być aktywne z chwilą zamknięcia przeglądarki. Pliki stałe - nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i są przechowywane na urządzeniu końcowym także po zakończeniu korzystania ze strony internetowej , przez czas określony - w zależności od ustawień właściciela witryny, bądź do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

c) niezbędne - umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie witryny lub funkcji z których użytkownik chce skorzystać; funkcjonalne - nie są niezbędne do korzystania z serwisu , ale ułatwiają korzystanie z niego poprzez personalizację interfejsu użytkownika i dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo; biznesowe - umożliwiają realizację modelu w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu.

9.2. Cel zbierania i przechowywania plików cookies. Pliki cookies służą usprawnieniu i uproszczeniu korzystania z witryny, Najczęściej używane są do: umożliwienia identyfikacji użytkownika jako zalogowanego; autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania; umożliwienia automatycznego zalogowania do serwisu; wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; pokazywania użytkownikowi, że jest zalogowany na naszej stronie internetowej; zapamiętania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania; zapisania informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego; monitoringu dostępności towarów; umożliwienia ustawiania funkcji i usług w serwisie; wyświetlania ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym; dopasowania zawartości produktów do preferencji użytkownika; utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu) dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; wykorzystania narzędzia do komunikacji i płatności internetowych; integracji z portalem społecznościowym; wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej; udostępnienia Państwu informacji o usługach, produktach i funkcjach.

9.3. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na to, by pliki cookies były domyślnie zapisywane na dysku urządzenia końcowego, możecie Państwo w każdym czasie zmienić właściwości przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies, w tym domyślne zapisywanie i przechowywanie plików cookies , bądź informować każdorazowo o możliwości zamieszczenia plików w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jednocześnie zastrzegamy, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasz serwis mogą nie działać bądź mogą działać nieprawidłowo.

10. Newsletter

 10.1. PerfectFresh świadczy usługę bezpłatnego newslettera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi newslettera należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

10.2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o akcjach i promocjach marketingowych, konkursach, programach lojalnościowych, wydarzeniach i nowościach dotyczących produktów lub usług Sklepu PerfectFresh.com poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Administratora erwisu informacji drogą elektroniczną w postaci e-mail.

10.3. Zamówienie usługi newsletter następuje przez rejestrację lub zapis na newsletter na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Administratora Serwisu oraz podmiotów z nim współpracujących. Zamówiony newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.

10.4. PerfectFresh.com nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim. Rejestracja Użytkownika w Serwisie stanowi wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

10.5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować korzystając z informacji znajdujących się w treści każdego z przesłanych newsletterów.

10.6. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje niezwłocznie i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

11. Dane osobowe użytkowników

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

11.1.    Administratorem danych osobowych Kupujących/użytkowników  jest firma ERTES, Sławomir Bednarski z siedzibą przy ul. Miedzianej 3, 35-102 w Rzeszowie, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 13337 R z dnia 14.02.2008 roku,  NIP 867-160-10-44, REGON 830479164., (zwaną w dalszej części „ERTES”). Dane kontaktowe: tel. 604458537, adres e-mail: biuro@perfectfresh.com. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: biuro@perfectfresh.com.

11.2.    ERTES przetwarza dane osobowe w celach: 
a)    sprzedaży produktów oferowanych przez perfectfresh.com  -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
b)    marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ERTES – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
c)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ERTES – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
d)    wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

11.3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z ERTES. 
11.4.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

11.5.    Odbiorcami danych osobowych będą:


a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne firmy w celu obsługi sklepu perfectfresh.com  oraz jego wersji mobilnej, oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością perfectfresh.com,

b) podmioty świadczące usługi pakowania i dostawy produktów,

c) podmioty współpracujące przy obsłudze oferty sklepu dostępnej dla klientów/użytkowników,

– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz

 d) DotPay S.A. i PayPal -  podmiot świadczący usługi płatności on-line.

11.6.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11.7.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do ERTES z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji oraz zasady

12.1.    Każdemu przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
12.2.    Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo: 
a.    wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),
b.    wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą/Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c.    wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.
d.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php