Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony towar. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie Sklep telefonicznie lub w formie pisemnej (wzór PDF ») np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (BRING z siedzibą przy ul. Jemiołowej 87, 81-589 w Gdyni, telefon: 790 558 625, biuro@perfectfresh.com). W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, które jednak nie jest obowiązkowe. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność - z wyjątkiem płatności za pobraniem, wówczas kwota odsyłana jest na uzgodnione konto bankowe lub w inny sposób. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru. Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni. Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres: BRING, ul. Jemiołowa 87, 81-589 Gdynia. Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

6.3. Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku towarów: które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; towarów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności, które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami już po doręczeniu.