Regulamin

Niniejsza strona zawiera regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który zawiera zasady dostarczania przez nas towarów („Produkt”, „Produkty”), dostępnych z poziomu naszego sklepu internetowego pod adresem perfectfresh.com  („Sklep”). Złożenie zamówienia na Produkty dostępne w naszym Sklepie może nastąpić dopiero po uważnym zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia na Produkty w Sklepie oznacza zatem akceptację Regulaminu, a zawarte w nim postanowienia stają się wiążące dla osoby zamawiającej („Kupujący”).

Zaleca się wydrukowanie Regulaminu, aby można się było do niego odwołać  w przyszłości. Regulamin jest ogólnodostępny i można do niego zajrzeć w dowolnej chwili. Szczegóły dotyczące zamówienia Klienta przesyłamy na jego adres pocztą elektroniczną.

Informacje dotyczące zamówień nasz Klient może znaleźć po zalogowaniu się na swoje konto poprzez kliknięcie łącza „Moje konto”.

 Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

Spis treści:

 1.  Postanowienia ogólne
 2.  Towar i jego cena
 3.  Zawarcie umowy
 4.  Płatność i dostawa
 5.  Zapis tekstu umowy
 6.  Prawo odstąpienia od umowy
 7.  Reklamacje
 8.  Postanowienia końcowe
 9.  Polityka prywatności, polityka cookies
 10.  Newsletter
 11.  Dane osobowe użytkowników
 12.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji oraz zasady.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.PerfectFresh.com (zwany w dalszej części „Sklepem”), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu (zwane w dalszej części  „Towarem/Towarami”), prowadzony jest przez firmę BRING Marek Stopyra z siedzibą przy Jemiołowa 8781-589 Gdynia (POLSKA),  NIP 9581452397, REGON 220878755, (zwaną w dalszej części „BRING Marek Stopyra”).

1.2. Niniejszy Regulamin reguluje warunki zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży i wykonywania tych umów.

1.3. Informacje na temat Towarów oraz ich ceny BRING zamieszcza na stronie internetowej Sklepu. Prezentowane na stronie internetowej www.perfectfresh.com informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu.

1.4. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu jest BRING, z którym można kontaktować się za pośrednictwem strony internetowej www.perfectfresh.com bądź za pomocą adresu e-mail biuro@perfectfresh.com.

1.5. Podmiotem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu może być  osoba fizyczna (konsument) lub firma.

1.6. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są:

a) Klient lub firma, o którym mowa w powyższym pkt I.5,

b) BRING.

1.7. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość.

1.8. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu, jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Towar i jego cena

2.1. BRING zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu.

2.2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2.3. W przypadku niedostępności Towarów (wyczerpania), BRING zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru. W przypadku jednakże, gdyby BRING zamieścił stosowną informację o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, BRING zwróci Klientowi należność za Towar w ciągu 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy sprzedaży.

2.4. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2.6. BRING zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

2.7. Wszelkie rabaty wynikające z posiadania bonów i kodów rabatowych na produkty sprzedawane przez BRING nie łączą się ze sobą. Przy każdorazowym zakupie produktów można skorzystać tylko z jednego bonu bądź kodu rabatowego w stosunku do konkretnego zamówienia, chyba, że co innego wynika z treści bonu/kodu.

3. Zawarcie umowy

 3.1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (www.perfectfresh.com), telefonicznie lub e-mailem, po przejściu całej procedury składania zamówienia.

W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:

a) wyboru zamawianych Towarów;

b) oznaczenia adresu dostawy;

c) wyboru formy płatności.

 

3.2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Klient powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego towaru – Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

3.3. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne, lub gdy dane te będą błędne lub nieprawdziwe.

3.4. Przed ostatecznym wysłaniem zamówienia, czyli dokonania płatności Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów)

3.5. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia i potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia Klienta przez BRING co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez BRING złożonego zamówienia następuje z chwilą wysłania potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia do Klienta.

4. Płatność i dostawa

 4.1. Za zamówione w Sklepie towary można zapłacić w jeden z poniższych sposobów:

a) za pobraniem;

b) kartą kredytową (MasterCard lub Visa) lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu DotPay i PayPal;

c) przelewem bezpośrednio na konto sklepu

4.2. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą Paczkomatów Inpost, firmy kurierskiej GLS, Paczki w Ruchu oraz Poczty Polskiej.

4.3. Cena wysyłki zależna jest od wyboru sposobu dostawy oraz wartości zamówienia. Z aktualnym cennikiem Klient jest zapoznawany podczas wyboru formy płatności. Cena przesyłki jest doliczana do wartości zamówienia.

4.4. Ewentualny zwrot pieniędzy z tytułu uwzględnionych reklamacji czy zwrotów towaru odbywa się za pośrednictwem tych samych środków, jakie zostały zastosowane przy wpłacaniu pieniędzy za te towary, np. zapłata przez DotPay – zwrot za pośrednictwem serwisu DotPay, przesyłka za pobraniem - zwrot na wskazany rachunek bankowy.

4.5. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia biegnie od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku sklepu, serwisu DotPay lub PayPal.

4.6. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

5. Zapis tekstu umowy

5.1. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych przez Klienta w ramach składanego zamówienia jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

5.2. W przypadku przekazania przez Klienta podczas składania zamówienia jego adresu e-mail, wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail; treść otrzymanej w tej formie informacji Klient również może wydrukować.

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy Klientów, będących konsumentami. Mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni od dnia odebrania zamówienia. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie do prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Serwisem Klienta.

6.2. Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony towar. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie Sklep telefonicznie lub w formie pisemnej (wzór PDF ») np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (BRING Marek Stopyra z siedzibą przy Jemiołowa 87, 81-589 Gdynia (POLSKA), telefon: 790 558 625, biuro@perfectfresh.com). W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, które jednak nie jest obowiązkowe. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność - z wyjątkiem płatności za pobraniem, wówczas kwota odsyłana jest na uzgodnione konto bankowe lub w inny sposób. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru. Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni. Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres: BRING Marek Stopyra, Jemiołowa 87, 81-589 Gdynia (POLSKA). W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi koszty wysyłki towaru do Sprzedawcy. Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

6.3. Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku towarów: które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; towarów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności, które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami już po doręczeniu.

7. Reklamacje

7.1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji do BRING w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, a w szczególności w przypadku:

a) wad fabrycznych;

b) niezgodności Towaru z Towarem zawartym w zamówieniu.

 7.2. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje na adres: BRING, Jemiołowa 87, 81-589 Gdynia (POLSKA), z dopiskiem „PerfectFresh.com – reklamacje”. (wzór PDF »).

7.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową bądź zostanie wymieniony na nowy. W przypadku braku możliwości naprawienia towaru lub wymiany na nowy, Klient otrzyma zwrot kosztów zakupu towaru wraz z kosztem pierwotnej dostawy.

7.4. Koszty przesyłki reklamowanego towaru, nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej, ponosi Sklep. W wypadku reklamacji oczywiście bezzasadnej koszty przesyłki ponosi Klient.

7.5. Dalsze uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego towaru reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz.1176)

8. Postanowienia końcowe

 8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

8.2. Strony nie mogą w drodze umowy znieść lub ograniczyć postanowień zawartych w w/w ustawach.

9. Polityka prywatności, polityka cookies

9. Polityka prywatności

9.1.Sklep internetowy perfectfresh.com, dostępny pod adresem internetowym perfectfresh.com (zwaną dalej „Stroną”), prowadzony jest przez BRING Marek Stopyra prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BRING (zwaną dalej „Sklepem”), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL9581452397, REGON 220878755. W niniejszej Polityce Prywatności wszelkie odniesienia do „Użytkownika” oznaczają dowolną osobę udostępniającą Sklepowi, jego upoważnionym pracownikom czy Stronie Sklepu dowolne dane.

9.2. W razie jakichkolwiek uwag lub sugestii ze strony Użytkownika, Sklep będzie wdzięczny za wysłanie ich na adres pocztowy lub na adres e-mailowy biuro@perfectfresh.com. Można też do nas zadzwonić pod numer telefonu 790 558 625, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10-15.

9.3. Sklep przechowuje i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO). Administratorem danych jest BRING Marek Stopyra  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRING wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL9581452397, REGON 220878755. Ochrona danych to kwestia zaufania, a prywatność Użytkownika jest dla Sklepu niezwykle istotna. Sklep będzie używać imienia Użytkownika i jego nazwiska (jeśli udostępnione) oraz innych informacji, odnoszących się do osoby Użytkownika tylko w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Sklep będzie gromadzić informacje wyłącznie wówczas, gdy jest to dla Sklepu niezbędne lub istotne ze względu na relacje Sklepu z Użytkownikiem.”.

9.4. Dane Użytkownika przechowywane są przez cały okres posiadania konta w Sklepie. W przypadku usunięcia konta lub dokonania zakupów bez rejestracji dane przechowywane są w celu dochodzenia  roszczeń związanych z zawartą umową do czasu przedawnienia lub realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności podatkowych i rachunkowych przez okres wymagany na podstawie w/w przepisów.

9.5. Użytkownik może odwiedzić Stronę i przeglądać ją bez konieczności podawania danych osobowych. Podczas przeglądania Strony Użytkownik pozostaje anonimowy, nie można go zidentyfikować aż do momentu, kiedy założy na Stronie konto i się w nim zaloguje za pomocą adresu e-mail i hasła.

9.6. Sklep jest upoważniony do gromadzenia informacji, gdy Użytkownik składa Zamówienie na Stronie Sklepu.

9.7. Sklep gromadzi, przechowuje i przetwarza dane Użytkownika, które ten udostępnia Sklepowi w ramach zakupów na Stronie, w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń oraz aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z usług Sklepu. Sklep jest upoważniony do gromadzenia następujących danych: imię i nazwisko, płeć, adres e-mailowy, adres pocztowy, adres dostawy (jeśli się różni), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, szczegóły dotyczące płatności, szczegóły dotyczące kart płatniczych czy też dane konta bankowego, numer telefonu.

9.8. Sklep będzie korzystać z udostępnionych przez Użytkownika informacji w celu realizacji jego Zamówień oraz zapewnienia Użytkownikowi dostępu do usług i informacji oferowanych na Stronie.  W szczególności dane Użytkownika  przetwarzane są:

a)      w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej perfectfresh.com m.in obsługi i realizacji złożonych zamówień, realizacji płatności poprzez platformę DotPay i Przelewy24 lub inne platformy tego typu,  realizacji wysyłki zakupionych towarów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy wypełniając nasz formularz rejestracyjny Użytkownik poda dane, których podanie nie było obowiązkowe, podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a RODO);

b)      w celu rozpatrywania reklamacji oraz ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową m.in. w celu przesyłania korespondencji, zabezpieczenia danych dotyczących transakcji takich jak historia zamówień, korespondencja i płatności oraz w celu ewentualnego zwrotu należności (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO);

c)      w celu obsługi programów lojalnościowych (dotyczy Użytkowników, którzy przystąpiły do programu lojalnościowego)(zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO);

d)      w celu dokonywania analiz i sporządzania statystyk co jest uzasadnione art. 6. ust 1 lit f RODO;  

e)      w celu świadczenia na rzecz Użytkownika bezpłatnej usługi Newsletter polegającej na przesyłaniu do Użytkownika informacji marketingowych i handlowych w postaci e-maila zawierającego informacje dotyczące aktualnych promocji cenowych,  programów lojalnościowych, konkursów i innych (zgodnie z art. 6. ust 1 lit a oraz art. 6. ust 1 lit f RODO);

f)       w celu realizacji obowiązków podatkowych i księgowych (zgodnie z art. 6. ust 1 lit c RODO).

9.9. Sklep jest upoważniony do przekazania imienia i nazwiska oraz adresu, numeru telefonu i adresu e-mail na rzecz osoby trzeciej w celu dostarczenia Produktu do Użytkownika (na przykład firmie kurierskiej lub innemu dostawcy).

9.10. Sklep przetwarza także informacje dotyczące płatności dokonywanych na Stronie. Użytkownik musi jedynie przekazać Sklepowi bezpośrednio lub za pośrednictwem Strony rzetelną i niewprowadzającą w błąd informację oraz informować Sklep na bieżąco o zmianach.

9.11. Rzeczywiste dane dotyczące Zamówienia Użytkownika mogą być przez Sklep przechowywane, ale ze względów bezpieczeństwa nie mogą być bezpośrednio przez Sklep odzyskiwane. Użytkownik może jednak uzyskać dostęp do informacji poprzez zalogowanie się na Konto na Stronie Sklepu, na którym może wyświetlić szczegóły dotyczące swoich zamówień (wykonanych i niewykonanych, w realizacji) oraz zarządzać swoimi danymi teleadresowymi, danymi konta bankowego. Użytkownik jest zobowiązany się do poufnego obchodzenia się z osobistymi danymi dostępu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła, chyba że niewłaściwe użycie nastąpiło z winy Sklepu.

9.12. Sklep jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych Użytkownika w celu przeprowadzania badań opinii i badań rynku. Dane Użytkownika są anonimowe i wykorzystywane jedynie do celów statystycznych przez BRING. Użytkownik może z tego zrezygnować w dowolnym momencie. Wszelkie odpowiedzi w ankietach i sondażach opinii, o wypełnienie których może Użytkownika poprosić Sklep, nie będą przekazywane osobom trzecim. Podanie adresu e-mailowego jest konieczne jedynie wówczas, gdy Użytkownik chce brać udział w konkursach.

9.13. Sklep może wykorzystywać dane użytkowników Strony – po ich anonimizacji - do różnych celów, w tym ustalenia ogólnej lokalizacji użytkowników i korzystania przez nich z określonych elementów Strony. Sklep może w ten sam sposób wykorzystywać dane dotyczące korzystania przez użytkowników z linków znajdujących się w e-mailach do osób, które zarejestrowały się w celu ich otrzymywania. Sklep może przekazywać anonimowe dane osobom trzecim jak np. wydawcom. Jednakże zidentyfikowanie użytkownika na podstawie tych anonimowych danych nie jest możliwe.

9.14. W każdym konkursie Sklep wykorzystuje dane do powiadomienia zwycięzców oraz reklamowania oferty Sklepu. Więcej informacji użytkownik znajdzie w warunkach uczestnictwa dla danego konkursu.

9.15. Sklep może przekazać dane użytkownika swoim podwykonawcom, aby pomogli nam w celu wykorzystania tych danych, określonym w naszej Polityce Prywatności. Przykładowo Sklep może skorzystać z pomocy osób trzecich w celu dostarczenia do Klienta Produktu, pobrania od Klienta opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi Klienta. Sklep może wymieniać się informacjami z osobami trzecimi w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego. W przypadku sprzedaży działalności Sklepu bądź jej części, Sklep może przenieść swoje bazy danych zawierające dane osobowe użytkownika. Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce Prywatności, Sklep NIE będzie sprzedawać ani ujawniać danych osobowych użytkowników osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy sklep jest do tego prawnie zobowiązany. Strona Sklepu może zawierać reklamy stron trzecich oraz linki do innych witryn lub ramki z innych witryn. Należy pamiętać, że Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich odnoszące się do prywatności lub innych witryn, za treść przez nie publikowaną, ani za żadną osobę trzecią, której przekazujemy dane użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu.

9.16. Aby zapobiegać nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do informacji, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu informacji użytkownika, Sklep dysponuje odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi oraz środkami bezpieczeństwa. Gromadząc dane za pośrednictwem Strony, Sklep przechowuje dane osobowe użytkownika na bezpiecznym serwerze. Na swoich serwerach Sklep używamy zapór sieciowych (firewall). Gromadząc dane dotyczące płatności w formie elektronicznej, używamy szyfrowania Secure Socket Layer (SSL). Sklep nie jest w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa, jednak hakerom bardzo utrudni to odszyfrowanie danych użytkownika. Sklep odradza użytkownikom wysyłanie pełnych danych karty kredytowej lub debetowej w niezaszyfrowanej komunikacji elektronicznej. Sklep posiada fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem informacji użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swojego hasła i swojego komputera przed nieupoważnionym dostępem.

9.17. Użytkownik, przekazując swoje dane Sklepowi lub korzystając ze Strony Sklepu, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep swoich danych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności, w tym usług świadczonych przez instytucję informacji kredytowej dopuszczonej w Polsce w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika. W tym celu instytucja informacji kredytowej może sprawdzić udostępnione przez użytkownika dane w kontekście wszelkich danych w bazie danych (publicznej lub innej), do których ma dostęp. Może także w przyszłości użyć danych użytkownika, aby pomóc innym firmom w celach weryfikacyjnych. Wyniki wyszukiwania zostaną zachowane.

9.18. Jeśli użytkownik obawia się o swoje dane, ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które Sklep posiada lub przetwarza. Użytkownik ma prawo zażądać od Sklepu bezpłatnego poprawienia wszelkich nieścisłości dotyczących swoich danych. Na każdym etapie Użytkownik ma również prawo żądać usunięcia swoich danych z zastrzeżeniem, iż żądanie to dotyczy danych, które nie są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy Sklep przetwarza dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

9.19 Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi.

9.20 W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie przetwarzania przez Sklep danych osobowych Użytkownika ma on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9.21 Wszelkie pytania, żądania lub wątpliwości dotyczące regulaminu oraz wykorzystania danych osobowych Użytkownik może zgłaszać kontaktując się ze Sklepem przez e-mail na adres biuro@perfectfresh.com lub listownie na adres BRING,  Marek Stopyra ,Jemiołowa 87, 81-589 Gdynia (POLSKA). 

10. Newsletter

 10.1. PerfectFresh świadczy usługę bezpłatnego newslettera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi newslettera należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

10.2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o akcjach i promocjach marketingowych, konkursach, programach lojalnościowych, wydarzeniach i nowościach dotyczących produktów lub usług Sklepu PerfectFresh.com poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Administratora erwisu informacji drogą elektroniczną w postaci e-mail.

10.3. Zamówienie usługi newsletter następuje przez rejestrację lub zapis na newsletter na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Administratora Serwisu oraz podmiotów z nim współpracujących. Zamówiony newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.

10.4. PerfectFresh.com nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim. Rejestracja Użytkownika w Serwisie stanowi wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

10.5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować korzystając z informacji znajdujących się w treści każdego z przesłanych newsletterów.

10.6. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje niezwłocznie i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

11. Dane osobowe użytkowników

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

11.1.    Administratorem danych osobowych Kupujących/użytkowników  jest firma BRING, Marek Stopyra z siedzibą przy Jemiołowa 87, 81-589 Gdynia (POLSKA),  NIP PL9581452397, REGON 220878755., (zwaną w dalszej części „BRING”). Dane kontaktowe: tel. 790 558 625, adres e-mail: biuro@perfectfresh.com. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: biuro@perfectfresh.com.

11.2.  BRING przetwarza dane osobowe w celach: 
a)    sprzedaży produktów oferowanych przez perfectfresh.com  -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
b)    marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes BRING – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
c)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes BRING – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
d)    wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

11.3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z BRING. 
11.4.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

11.5.    Odbiorcami danych osobowych będą:


a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne firmy w celu obsługi sklepu perfectfresh.com  oraz jego wersji mobilnej, oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością perfectfresh.com,

b) podmioty świadczące usługi pakowania i dostawy produktów,

c) podmioty współpracujące przy obsłudze oferty sklepu dostępnej dla klientów/użytkowników,

– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz

 d) DotPay S.A. i PayPal -  podmiot świadczący usługi płatności on-line.

11.6.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11.7.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do BRING z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji oraz zasady

12.1.    Każdemu przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
12.2.    Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo: 
a.    wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),
b.    wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą/Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c.    wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.
d.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php